Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud - workshopy

Nadace Městské galerie ve Vratislavi pořádá nábor účastníků do programu „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”. V rámci programu proběhnou dvě kola specializovaných workshopů a bude připravena publikace s názvem Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud.

Oznámení o náboru:

Nadace Městské galerie ve Vratislavi pořádá nábor účastníků do programu „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”. V rámci programu proběhnou dvě kola specializovaných workshopů a bude připravena publikace s názvem Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud.

Do programu se mohou přihlásit dospělé osoby od 19 do 20 let, absolventi a studenti dějin umění nebo jiných směrů spojených s uměleckou kritikou, uměleckou výchovou nebo uměleckou praxí, kteří mají zájem o rozvíjení svých schopností a řemesla kritika umění.

V rámci projektu se účastníci zúčastní 2 kol workshopů (Vratislav - Polsko, Praha – Česko) v červnu a červenci (poslední termín zájezdu bude upřesněn po ukončení náboru). Workshopy ve Vratislavi budou trvat 2 dny, Workshopy v Praze budou trvat 5 dní.

Po ukončení workshopů jsou účastníci povinni připravit kritické texty, které budou výsledkem jejich zkušeností získaných během workshopů. Texty budou otištěny v publikaci Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud.

Přihlášky do programu je třeba zasílat na e-mailovou adresu: krytyka@galeriamiejska.pl
V přihlášce musí být uvedeno:

 1. Krátké (do 1,5 tisíce znaků) zdůvodnění, proč se chce kandidát zúčastnit programu.
 2. CV společně s uvedením informace o aktuálním nebo ukončeném studiu a vysoké škole a s klauzulí o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů Nadací Městské galerie ve Vratislavi pro účely realizace a vedení projektu „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”.
 3. Příklady (pokud je má kandidát k dispozici) publikací z oblasti umělecké kritiky.

Přihlášky lze zasílat do 20. června 2014. Seznam osob zařazených do programu bud umístěn na stránkách www.galeriamiejska.pl a každý účastník bude dodatečně informován e-mailem do 1. července 2014.

O Projektu

Nadace Městské galerie ve Vratislavi realizuje projekt „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”, jehož účelem je vzájemná propagace polského a českého kulturního dědictví a společné historie.

V rámci programu jsou plánovány tvůrčí workshopy ve Vratislavi a v Praze pro mladé kritiky a vydání publikace obsahující kritické texty a eseje na téma tvorby prezentovaných umělců.

Cílem projektu je utužení vztahů v rámci polsko-české relace prostřednictvím seznámení mladých kritiků umění s uměleckými aktivitami tvůrců vizuálního umění v Polsku a v Česku, kteří působili v okruhu kultury alternativní vůči komunistickému systému v letech 1945-89.

Pravidla účasti v workshopech mladé kritiky:

PRAVIDLA NÁBORU A ÚČASTI V PROGRAMU "MLADÁ UMĚLECKÁ KRITIKA V POLSKU A V ČESKU: STEJNOSMĚRNÝ PROUD / STŘÍDAVÝ PROUD"

I.

Obecná ustanovení

§ 1

Průvodní heslo pro nábor do programu a pro projekt zní: „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”.

Cílem projektu je utužení vztahů v rámci polsko-české relace prostřednictvím seznámení mladých kritiků umění s uměleckými aktivitami tvůrců vizuálního umění v Polsku a v Česku, kteří působili v okruhu kultury alternativní vůči komunistickému systému v letech 1945-89.

V rámci programu jsou plánovány tvůrčí workshopy ve Vratislavi a v Praze pro mladé kritiky a vydání publikace obsahující kritické texty a eseje na téma tvorby prezentovaných umělců.

II.
Pořadatel a účastníci projektu

Pořadatelem projektu je Nadace Městské galerie ve Vratislavi, ul. Kiełbaśnicza 28, PSČ: 50-109 Vratislav, Polsko. Projekt obdržel finanční prostředky z fondů Ministerstva zahraničních věcí v rámci soutěže „Polsko-české fórum: podpora vývoje polsko-českých vztahů 2014”. Partnerem Nadace na české straně je společnost My.Aktivity o.p.s.

§ 2

Pořadatel a termín

Pořadatelem projektu je: Nadace Městské galerie ve Vratislavi, ul. Kiełbaśnicza 28, PSČ: 50-109 Vratislav, Polsko.

Zahájení projektu: 15. dubna 2014
Ukončení projektu: 31. prosince 2014

§ 3
Účastníci programu

Účastníkem programu může být občan Polska, který bydlí na území Polska a občan České Republiky, který bydlí na území České Republiky, ve věku od 19 do 29 let, který vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uskutečnění náboru do programu a účasti v projektu a zašle svou přihlášku do programu v souladu s požadavky Pořadatele.

§ 4
Podmínky účasti

Účastníky programu mohou být osoby, které splňují požadavky specifikované v oznámení o náboru: dospělé osoby od 19 do 20 let, absolventi a studenti dějin umění nebo jiných směrů spojených s uměleckou kritikou, uměleckou výchovou nebo uměleckou praxí, kteří mají zájem o rozvíjení svých schopností a řemesla kritika umění a které vyjádří souhlas s následujícími ustanoveními týkajícími se účasti v programu:

 • přihláška k účasti v programu „Mladá umělecké kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud” bude vyhodnocena náborovým týmem ve složení:
  Mirosław Jasiński, Andrzej Saj – polská strana
  Roman Rozbroj, Monika Burian-Jorden – česká strana;

 • na polské straně bude zvoleno 5 účastníků, na české straně bude zvoleno 5 účastníků - celkem 10 osob;

 • účastníci budou po volbě provedené náborovým týmem informování e-mailem a telefonicky o tom, že byli zařazeni do účasti v programu. Informace bude také umístěna na webu www.galeriamiejska.pl a na internetových stránkách českého partnera: www.myaktivity.cz;

 • osoby, které budou zařazeny do programu, se tím samým zavazují k účasti v tvůrčích workshopech, které se budou konat v červnu a v červenci 2014 ve Vratislavi a v Praze v termínech stanovených Pořadatelem;

 • účastníkům workshopů budou vráceny cestovní náklady ve výši (ekvivalentu) 50 PLNx2 (Poláci na příjezd do Vratislavi, pokud účastník není z Vratislavi, Češi na příjezd do Prahy, pokud účastník není z Prahy). V případě workshopů pořádaných v Praze pro polské skupiny a ve Vratislavi pro české skupiny bude částka na dopravu činit 150 PLNx2

 • účastníci workshopů obdrží také na dobu trvání workshopů - období: 2 a 5denní (celkem 7 dní) -každý 30 PLN denně na stravu a 65 PLN na ubytování.

 • účastníci se po ukončení workshopové části zavazují připravit ve spolupráci s mentory kritické texty, jejichž tématika bude spojena s pracemi umělců z Polska a z Česka, s jejichž tvorbou se seznámí během workshopů. Texty odevzdají společně s prohlášením o autorství a předání autorských práv k těmto textům ve prospěch Nadace Městské galerie ve Vratislavi. Předání autorských práv se považuje za poskytnutí práva k nakládání s pracemi účastníků Nadaci Městské galerie ve Vratislavi se zohledněním jejich nároku na uvádění informace o autorství textu.

III.

Organizační podmínky soutěže

§ 5

Výsledky náboru a termíny

Termín přihlašování kandidátů do programu "Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”:

a) Zahájení náboru: 20. květen 2014
b) Ukončení náboru: 20. červen 2014 (hod. 23:59).

§ 6

Obecná ustanovení

Pravidla jsou k náhledu na internetových stránkách www.galeriamiejska.pl a www.myaktivity.cz.

IV.

§ 7

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávně a nečitelně uvedené údaje, které znemožňují vyhledání kandidáta do soutěže.
 2. Pořadatel si vyhrazuje, že proti rozhodnutím týkajícím se volby účastníků programu, která učiní náborové týmy z Polska a z Česka, nelze podat odvolání nebo žalobu.
 3. V případě, kdy účastník Soutěže učiní kroky, které tato pravidla nezakazují, ale které bude Pořadatel považovat za nežádoucí nebo škodlivé, může Pořadatel vyřadit účastníka z programu.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky náboru do programu a také možnost změnit jeho průběh.

Oznámení o náboru:

Nadace Městské galerie ve Vratislavi pořádá nábor účastníků do programu „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”. V rámci programu proběhnou dvě kola specializovaných workshopů a bude připravena publikace s názvem Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud.

Do programu se mohou přihlásit dospělé osoby od 19 do 20 let, absolventi a studenti dějin umění nebo jiných směrů spojených s uměleckou kritikou, uměleckou výchovou nebo uměleckou praxí, kteří mají zájem o rozvíjení svých schopností a řemesla kritika umění.

V rámci projektu se účastníci zúčastní 2 kol workshopů (Vratislav - Polsko, Praha – Česko) v červnu a červenci (poslední termín zájezdu bude upřesněn po ukončení náboru). Workshopy ve Vratislavi budou trvat 2 dny, Workshopy v Praze budou trvat 5 dní.

Po ukončení workshopů jsou účastníci povinni připravit kritické texty, které budou výsledkem jejich zkušeností získaných během workshopů. Texty budou otištěny v publikaci Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud.

Přihlášky do programu je třeba zasílat na e-mailovou adresu: krytyka@galeriamiejska.pl
V přihlášce musí být uvedeno:

 1. Krátké (do 1,5 tisíce znaků) zdůvodnění, proč se chce kandidát zúčastnit programu.
 2. CV společně s uvedením informace o aktuálním nebo ukončeném studiu a vysoké škole a s klauzulí o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů Nadací Městské galerie ve Vratislavi pro účely realizace a vedení projektu „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”.
 3. Příklady (pokud je má kandidát k dispozici) publikací z oblasti umělecké kritiky.

Přihlášky lze zasílat do 20. června 2014. Seznam osob zařazených do programu bud umístěn na stránkách www.galeriamiejska.pl a každý účastník bude dodatečně informován e-mailem do 1. července 2014.

O Projektu

Nadace Městské galerie ve Vratislavi realizuje projekt „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”, jehož účelem je vzájemná propagace polského a českého kulturního dědictví a společné historie.

V rámci programu jsou plánovány tvůrčí workshopy ve Vratislavi a v Praze pro mladé kritiky a vydání publikace obsahující kritické texty a eseje na téma tvorby prezentovaných umělců.

Cílem projektu je utužení vztahů v rámci polsko-české relace prostřednictvím seznámení mladých kritiků umění s uměleckými aktivitami tvůrců vizuálního umění v Polsku a v Česku, kteří působili v okruhu kultury alternativní vůči komunistickému systému v letech 1945-89.

Pravidla účasti v workshopech mladé kritiky:

PRAVIDLA NÁBORU A ÚČASTI V PROGRAMU "MLADÁ UMĚLECKÁ KRITIKA V POLSKU A V ČESKU: STEJNOSMĚRNÝ PROUD / STŘÍDAVÝ PROUD"

I.

Obecná ustanovení

§ 1

Průvodní heslo pro nábor do programu a pro projekt zní: „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”.

Cílem projektu je utužení vztahů v rámci polsko-české relace prostřednictvím seznámení mladých kritiků umění s uměleckými aktivitami tvůrců vizuálního umění v Polsku a v Česku, kteří působili v okruhu kultury alternativní vůči komunistickému systému v letech 1945-89.

V rámci programu jsou plánovány tvůrčí workshopy ve Vratislavi a v Praze pro mladé kritiky a vydání publikace obsahující kritické texty a eseje na téma tvorby prezentovaných umělců.

II.
Pořadatel a účastníci projektu

Pořadatelem projektu je Nadace Městské galerie ve Vratislavi, ul. Kiełbaśnicza 28, PSČ: 50-109 Vratislav, Polsko. Projekt obdržel finanční prostředky z fondů Ministerstva zahraničních věcí v rámci soutěže „Polsko-české fórum: podpora vývoje polsko-českých vztahů 2014”. Partnerem Nadace na české straně je společnost My.Aktivity o.p.s.

§ 2

Pořadatel a termín

Pořadatelem projektu je: Nadace Městské galerie ve Vratislavi, ul. Kiełbaśnicza 28, PSČ: 50-109 Vratislav, Polsko.

Zahájení projektu: 15. dubna 2014
Ukončení projektu: 31. prosince 2014

§ 3
Účastníci programu

Účastníkem programu může být občan Polska, který bydlí na území Polska a občan České Republiky, který bydlí na území České Republiky, ve věku od 19 do 29 let, který vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uskutečnění náboru do programu a účasti v projektu a zašle svou přihlášku do programu v souladu s požadavky Pořadatele.

§ 4
Podmínky účasti

Účastníky programu mohou být osoby, které splňují požadavky specifikované v oznámení o náboru: dospělé osoby od 19 do 20 let, absolventi a studenti dějin umění nebo jiných směrů spojených s uměleckou kritikou, uměleckou výchovou nebo uměleckou praxí, kteří mají zájem o rozvíjení svých schopností a řemesla kritika umění a které vyjádří souhlas s následujícími ustanoveními týkajícími se účasti v programu:

 • přihláška k účasti v programu „Mladá umělecké kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud” bude vyhodnocena náborovým týmem ve složení:
  Mirosław Jasiński, Andrzej Saj – polská strana
  Roman Rozbroj, Monika Burian-Jorden – česká strana;

 • na polské straně bude zvoleno 5 účastníků, na české straně bude zvoleno 5 účastníků - celkem 10 osob;

 • účastníci budou po volbě provedené náborovým týmem informování e-mailem a telefonicky o tom, že byli zařazeni do účasti v programu. Informace bude také umístěna na webu www.galeriamiejska.pl a na internetových stránkách českého partnera: www.myaktivity.cz;

 • osoby, které budou zařazeny do programu, se tím samým zavazují k účasti v tvůrčích workshopech, které se budou konat v červnu a v červenci 2014 ve Vratislavi a v Praze v termínech stanovených Pořadatelem;

 • účastníkům workshopů budou vráceny cestovní náklady ve výši (ekvivalentu) 50 PLNx2 (Poláci na příjezd do Vratislavi, pokud účastník není z Vratislavi, Češi na příjezd do Prahy, pokud účastník není z Prahy). V případě workshopů pořádaných v Praze pro polské skupiny a ve Vratislavi pro české skupiny bude částka na dopravu činit 150 PLNx2

 • účastníci workshopů obdrží také na dobu trvání workshopů - období: 2 a 5denní (celkem 7 dní) -každý 30 PLN denně na stravu a 65 PLN na ubytování.

 • účastníci se po ukončení workshopové části zavazují připravit ve spolupráci s mentory kritické texty, jejichž tématika bude spojena s pracemi umělců z Polska a z Česka, s jejichž tvorbou se seznámí během workshopů. Texty odevzdají společně s prohlášením o autorství a předání autorských práv k těmto textům ve prospěch Nadace Městské galerie ve Vratislavi. Předání autorských práv se považuje za poskytnutí práva k nakládání s pracemi účastníků Nadaci Městské galerie ve Vratislavi se zohledněním jejich nároku na uvádění informace o autorství textu.

III.

Organizační podmínky soutěže

§ 5

Výsledky náboru a termíny

Termín přihlašování kandidátů do programu "Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”:

a) Zahájení náboru: 20. květen 2014
b) Ukončení náboru: 20. červen 2014 (hod. 23:59).

§ 6

Obecná ustanovení

Pravidla jsou k náhledu na internetových stránkách www.galeriamiejska.pl a www.myaktivity.cz.

IV.

§ 7

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávně a nečitelně uvedené údaje, které znemožňují vyhledání kandidáta do soutěže.
 2. Pořadatel si vyhrazuje, že proti rozhodnutím týkajícím se volby účastníků programu, která učiní náborové týmy z Polska a z Česka, nelze podat odvolání nebo žalobu.
 3. V případě, kdy účastník Soutěže učiní kroky, které tato pravidla nezakazují, ale které bude Pořadatel považovat za nežádoucí nebo škodlivé, může Pořadatel vyřadit účastníka z programu.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky náboru do programu a také možnost změnit jeho průběh.

Oznámení o náboru:

Nadace Městské galerie ve Vratislavi pořádá nábor účastníků do programu „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”. V rámci programu proběhnou dvě kola specializovaných workshopů a bude připravena publikace s názvem Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud.

Do programu se mohou přihlásit dospělé osoby od 19 do 20 let, absolventi a studenti dějin umění nebo jiných směrů spojených s uměleckou kritikou, uměleckou výchovou nebo uměleckou praxí, kteří mají zájem o rozvíjení svých schopností a řemesla kritika umění.

V rámci projektu se účastníci zúčastní 2 kol workshopů (Vratislav - Polsko, Praha – Česko) v červnu a červenci (poslední termín zájezdu bude upřesněn po ukončení náboru). Workshopy ve Vratislavi budou trvat 2 dny, Workshopy v Praze budou trvat 5 dní.

Po ukončení workshopů jsou účastníci povinni připravit kritické texty, které budou výsledkem jejich zkušeností získaných během workshopů. Texty budou otištěny v publikaci Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud.

Přihlášky do programu je třeba zasílat na e-mailovou adresu: krytyka@galeriamiejska.pl
V přihlášce musí být uvedeno:

 1. Krátké (do 1,5 tisíce znaků) zdůvodnění, proč se chce kandidát zúčastnit programu.
 2. CV společně s uvedením informace o aktuálním nebo ukončeném studiu a vysoké škole a s klauzulí o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů Nadací Městské galerie ve Vratislavi pro účely realizace a vedení projektu „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”.
 3. Příklady (pokud je má kandidát k dispozici) publikací z oblasti umělecké kritiky.

Přihlášky lze zasílat do 20. června 2014. Seznam osob zařazených do programu bud umístěn na stránkách www.galeriamiejska.pl a každý účastník bude dodatečně informován e-mailem do 1. července 2014.

O Projektu

Nadace Městské galerie ve Vratislavi realizuje projekt „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”, jehož účelem je vzájemná propagace polského a českého kulturního dědictví a společné historie.

V rámci programu jsou plánovány tvůrčí workshopy ve Vratislavi a v Praze pro mladé kritiky a vydání publikace obsahující kritické texty a eseje na téma tvorby prezentovaných umělců.

Cílem projektu je utužení vztahů v rámci polsko-české relace prostřednictvím seznámení mladých kritiků umění s uměleckými aktivitami tvůrců vizuálního umění v Polsku a v Česku, kteří působili v okruhu kultury alternativní vůči komunistickému systému v letech 1945-89.

Pravidla účasti v workshopech mladé kritiky:

PRAVIDLA NÁBORU A ÚČASTI V PROGRAMU "MLADÁ UMĚLECKÁ KRITIKA V POLSKU A V ČESKU: STEJNOSMĚRNÝ PROUD / STŘÍDAVÝ PROUD"

I.

Obecná ustanovení

§ 1

Průvodní heslo pro nábor do programu a pro projekt zní: „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”.

Cílem projektu je utužení vztahů v rámci polsko-české relace prostřednictvím seznámení mladých kritiků umění s uměleckými aktivitami tvůrců vizuálního umění v Polsku a v Česku, kteří působili v okruhu kultury alternativní vůči komunistickému systému v letech 1945-89.

V rámci programu jsou plánovány tvůrčí workshopy ve Vratislavi a v Praze pro mladé kritiky a vydání publikace obsahující kritické texty a eseje na téma tvorby prezentovaných umělců.

II.
Pořadatel a účastníci projektu

Pořadatelem projektu je Nadace Městské galerie ve Vratislavi, ul. Kiełbaśnicza 28, PSČ: 50-109 Vratislav, Polsko. Projekt obdržel finanční prostředky z fondů Ministerstva zahraničních věcí v rámci soutěže „Polsko-české fórum: podpora vývoje polsko-českých vztahů 2014”. Partnerem Nadace na české straně je společnost My.Aktivity o.p.s.

§ 2

Pořadatel a termín

Pořadatelem projektu je: Nadace Městské galerie ve Vratislavi, ul. Kiełbaśnicza 28, PSČ: 50-109 Vratislav, Polsko.

Zahájení projektu: 15. dubna 2014
Ukončení projektu: 31. prosince 2014

§ 3
Účastníci programu

Účastníkem programu může být občan Polska, který bydlí na území Polska a občan České Republiky, který bydlí na území České Republiky, ve věku od 19 do 29 let, který vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uskutečnění náboru do programu a účasti v projektu a zašle svou přihlášku do programu v souladu s požadavky Pořadatele.

§ 4
Podmínky účasti

Účastníky programu mohou být osoby, které splňují požadavky specifikované v oznámení o náboru: dospělé osoby od 19 do 20 let, absolventi a studenti dějin umění nebo jiných směrů spojených s uměleckou kritikou, uměleckou výchovou nebo uměleckou praxí, kteří mají zájem o rozvíjení svých schopností a řemesla kritika umění a které vyjádří souhlas s následujícími ustanoveními týkajícími se účasti v programu:

 • přihláška k účasti v programu „Mladá umělecké kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud” bude vyhodnocena náborovým týmem ve složení:
  Mirosław Jasiński, Andrzej Saj – polská strana
  Roman Rozbroj, Monika Burian-Jorden – česká strana;

 • na polské straně bude zvoleno 5 účastníků, na české straně bude zvoleno 5 účastníků - celkem 10 osob;

 • účastníci budou po volbě provedené náborovým týmem informování e-mailem a telefonicky o tom, že byli zařazeni do účasti v programu. Informace bude také umístěna na webu www.galeriamiejska.pl a na internetových stránkách českého partnera: www.myaktivity.cz;

 • osoby, které budou zařazeny do programu, se tím samým zavazují k účasti v tvůrčích workshopech, které se budou konat v červnu a v červenci 2014 ve Vratislavi a v Praze v termínech stanovených Pořadatelem;

 • účastníkům workshopů budou vráceny cestovní náklady ve výši (ekvivalentu) 50 PLNx2 (Poláci na příjezd do Vratislavi, pokud účastník není z Vratislavi, Češi na příjezd do Prahy, pokud účastník není z Prahy). V případě workshopů pořádaných v Praze pro polské skupiny a ve Vratislavi pro české skupiny bude částka na dopravu činit 150 PLNx2

 • účastníci workshopů obdrží také na dobu trvání workshopů - období: 2 a 5denní (celkem 7 dní) -každý 30 PLN denně na stravu a 65 PLN na ubytování.

 • účastníci se po ukončení workshopové části zavazují připravit ve spolupráci s mentory kritické texty, jejichž tématika bude spojena s pracemi umělců z Polska a z Česka, s jejichž tvorbou se seznámí během workshopů. Texty odevzdají společně s prohlášením o autorství a předání autorských práv k těmto textům ve prospěch Nadace Městské galerie ve Vratislavi. Předání autorských práv se považuje za poskytnutí práva k nakládání s pracemi účastníků Nadaci Městské galerie ve Vratislavi se zohledněním jejich nároku na uvádění informace o autorství textu.

III.

Organizační podmínky soutěže

§ 5

Výsledky náboru a termíny

Termín přihlašování kandidátů do programu "Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”:

a) Zahájení náboru: 20. květen 2014
b) Ukončení náboru: 20. červen 2014 (hod. 23:59).

§ 6

Obecná ustanovení

Pravidla jsou k náhledu na internetových stránkách www.galeriamiejska.pl a www.myaktivity.cz.

IV.

§ 7

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávně a nečitelně uvedené údaje, které znemožňují vyhledání kandidáta do soutěže.
 2. Pořadatel si vyhrazuje, že proti rozhodnutím týkajícím se volby účastníků programu, která učiní náborové týmy z Polska a z Česka, nelze podat odvolání nebo žalobu.
 3. V případě, kdy účastník Soutěže učiní kroky, které tato pravidla nezakazují, ale které bude Pořadatel považovat za nežádoucí nebo škodlivé, může Pořadatel vyřadit účastníka z programu.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky náboru do programu a také možnost změnit jeho průběh.

Oznámení o náboru:

Nadace Městské galerie ve Vratislavi pořádá nábor účastníků do programu „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”. V rámci programu proběhnou dvě kola specializovaných workshopů a bude připravena publikace s názvem Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud.

Do programu se mohou přihlásit dospělé osoby od 19 do 20 let, absolventi a studenti dějin umění nebo jiných směrů spojených s uměleckou kritikou, uměleckou výchovou nebo uměleckou praxí, kteří mají zájem o rozvíjení svých schopností a řemesla kritika umění.

V rámci projektu se účastníci zúčastní 2 kol workshopů (Vratislav - Polsko, Praha – Česko) v červnu a červenci (poslední termín zájezdu bude upřesněn po ukončení náboru). Workshopy ve Vratislavi budou trvat 2 dny, Workshopy v Praze budou trvat 5 dní.

Po ukončení workshopů jsou účastníci povinni připravit kritické texty, které budou výsledkem jejich zkušeností získaných během workshopů. Texty budou otištěny v publikaci Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud.

Přihlášky do programu je třeba zasílat na e-mailovou adresu: krytyka@galeriamiejska.pl
V přihlášce musí být uvedeno:

 1. Krátké (do 1,5 tisíce znaků) zdůvodnění, proč se chce kandidát zúčastnit programu.
 2. CV společně s uvedením informace o aktuálním nebo ukončeném studiu a vysoké škole a s klauzulí o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů Nadací Městské galerie ve Vratislavi pro účely realizace a vedení projektu „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”.
 3. Příklady (pokud je má kandidát k dispozici) publikací z oblasti umělecké kritiky.

Přihlášky lze zasílat do 20. června 2014. Seznam osob zařazených do programu bud umístěn na stránkách www.galeriamiejska.pl a každý účastník bude dodatečně informován e-mailem do 1. července 2014.

O Projektu

Nadace Městské galerie ve Vratislavi realizuje projekt „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”, jehož účelem je vzájemná propagace polského a českého kulturního dědictví a společné historie.

V rámci programu jsou plánovány tvůrčí workshopy ve Vratislavi a v Praze pro mladé kritiky a vydání publikace obsahující kritické texty a eseje na téma tvorby prezentovaných umělců.

Cílem projektu je utužení vztahů v rámci polsko-české relace prostřednictvím seznámení mladých kritiků umění s uměleckými aktivitami tvůrců vizuálního umění v Polsku a v Česku, kteří působili v okruhu kultury alternativní vůči komunistickému systému v letech 1945-89.

Pravidla účasti v workshopech mladé kritiky:

PRAVIDLA NÁBORU A ÚČASTI V PROGRAMU "MLADÁ UMĚLECKÁ KRITIKA V POLSKU A V ČESKU: STEJNOSMĚRNÝ PROUD / STŘÍDAVÝ PROUD"

I.

Obecná ustanovení

§ 1

Průvodní heslo pro nábor do programu a pro projekt zní: „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”.

Cílem projektu je utužení vztahů v rámci polsko-české relace prostřednictvím seznámení mladých kritiků umění s uměleckými aktivitami tvůrců vizuálního umění v Polsku a v Česku, kteří působili v okruhu kultury alternativní vůči komunistickému systému v letech 1945-89.

V rámci programu jsou plánovány tvůrčí workshopy ve Vratislavi a v Praze pro mladé kritiky a vydání publikace obsahující kritické texty a eseje na téma tvorby prezentovaných umělců.

II.
Pořadatel a účastníci projektu

Pořadatelem projektu je Nadace Městské galerie ve Vratislavi, ul. Kiełbaśnicza 28, PSČ: 50-109 Vratislav, Polsko. Projekt obdržel finanční prostředky z fondů Ministerstva zahraničních věcí v rámci soutěže „Polsko-české fórum: podpora vývoje polsko-českých vztahů 2014”. Partnerem Nadace na české straně je společnost My.Aktivity o.p.s.

§ 2

Pořadatel a termín

Pořadatelem projektu je: Nadace Městské galerie ve Vratislavi, ul. Kiełbaśnicza 28, PSČ: 50-109 Vratislav, Polsko.

Zahájení projektu: 15. dubna 2014
Ukončení projektu: 31. prosince 2014

§ 3
Účastníci programu

Účastníkem programu může být občan Polska, který bydlí na území Polska a občan České Republiky, který bydlí na území České Republiky, ve věku od 19 do 29 let, který vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uskutečnění náboru do programu a účasti v projektu a zašle svou přihlášku do programu v souladu s požadavky Pořadatele.

§ 4
Podmínky účasti

Účastníky programu mohou být osoby, které splňují požadavky specifikované v oznámení o náboru: dospělé osoby od 19 do 20 let, absolventi a studenti dějin umění nebo jiných směrů spojených s uměleckou kritikou, uměleckou výchovou nebo uměleckou praxí, kteří mají zájem o rozvíjení svých schopností a řemesla kritika umění a které vyjádří souhlas s následujícími ustanoveními týkajícími se účasti v programu:

 • přihláška k účasti v programu „Mladá umělecké kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud” bude vyhodnocena náborovým týmem ve složení:
  Mirosław Jasiński, Andrzej Saj – polská strana
  Roman Rozbroj, Monika Burian-Jorden – česká strana;

 • na polské straně bude zvoleno 5 účastníků, na české straně bude zvoleno 5 účastníků - celkem 10 osob;

 • účastníci budou po volbě provedené náborovým týmem informování e-mailem a telefonicky o tom, že byli zařazeni do účasti v programu. Informace bude také umístěna na webu www.galeriamiejska.pl a na internetových stránkách českého partnera: www.myaktivity.cz;

 • osoby, které budou zařazeny do programu, se tím samým zavazují k účasti v tvůrčích workshopech, které se budou konat v červnu a v červenci 2014 ve Vratislavi a v Praze v termínech stanovených Pořadatelem;

 • účastníkům workshopů budou vráceny cestovní náklady ve výši (ekvivalentu) 50 PLNx2 (Poláci na příjezd do Vratislavi, pokud účastník není z Vratislavi, Češi na příjezd do Prahy, pokud účastník není z Prahy). V případě workshopů pořádaných v Praze pro polské skupiny a ve Vratislavi pro české skupiny bude částka na dopravu činit 150 PLNx2

 • účastníci workshopů obdrží také na dobu trvání workshopů - období: 2 a 5denní (celkem 7 dní) -každý 30 PLN denně na stravu a 65 PLN na ubytování.

 • účastníci se po ukončení workshopové části zavazují připravit ve spolupráci s mentory kritické texty, jejichž tématika bude spojena s pracemi umělců z Polska a z Česka, s jejichž tvorbou se seznámí během workshopů. Texty odevzdají společně s prohlášením o autorství a předání autorských práv k těmto textům ve prospěch Nadace Městské galerie ve Vratislavi. Předání autorských práv se považuje za poskytnutí práva k nakládání s pracemi účastníků Nadaci Městské galerie ve Vratislavi se zohledněním jejich nároku na uvádění informace o autorství textu.

III.

Organizační podmínky soutěže

§ 5

Výsledky náboru a termíny

Termín přihlašování kandidátů do programu "Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”:

a) Zahájení náboru: 20. květen 2014
b) Ukončení náboru: 20. červen 2014 (hod. 23:59).

§ 6

Obecná ustanovení

Pravidla jsou k náhledu na internetových stránkách www.galeriamiejska.pl a www.myaktivity.cz.

IV.

§ 7

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávně a nečitelně uvedené údaje, které znemožňují vyhledání kandidáta do soutěže.
 2. Pořadatel si vyhrazuje, že proti rozhodnutím týkajícím se volby účastníků programu, která učiní náborové týmy z Polska a z Česka, nelze podat odvolání nebo žalobu.
 3. V případě, kdy účastník Soutěže učiní kroky, které tato pravidla nezakazují, ale které bude Pořadatel považovat za nežádoucí nebo škodlivé, může Pořadatel vyřadit účastníka z programu.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky náboru do programu a také možnost změnit jeho průběh.

Oznámení o náboru:

Nadace Městské galerie ve Vratislavi pořádá nábor účastníků do programu „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”. V rámci programu proběhnou dvě kola specializovaných workshopů a bude připravena publikace s názvem Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud.

Do programu se mohou přihlásit dospělé osoby od 19 do 20 let, absolventi a studenti dějin umění nebo jiných směrů spojených s uměleckou kritikou, uměleckou výchovou nebo uměleckou praxí, kteří mají zájem o rozvíjení svých schopností a řemesla kritika umění.

V rámci projektu se účastníci zúčastní 2 kol workshopů (Vratislav - Polsko, Praha – Česko) v červnu a červenci (poslední termín zájezdu bude upřesněn po ukončení náboru). Workshopy ve Vratislavi budou trvat 2 dny, Workshopy v Praze budou trvat 5 dní.

Po ukončení workshopů jsou účastníci povinni připravit kritické texty, které budou výsledkem jejich zkušeností získaných během workshopů. Texty budou otištěny v publikaci Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud.

Přihlášky do programu je třeba zasílat na e-mailovou adresu: krytyka@galeriamiejska.pl
V přihlášce musí být uvedeno:

 1. Krátké (do 1,5 tisíce znaků) zdůvodnění, proč se chce kandidát zúčastnit programu.
 2. CV společně s uvedením informace o aktuálním nebo ukončeném studiu a vysoké škole a s klauzulí o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů Nadací Městské galerie ve Vratislavi pro účely realizace a vedení projektu „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”.
 3. Příklady (pokud je má kandidát k dispozici) publikací z oblasti umělecké kritiky.

Přihlášky lze zasílat do 20. června 2014. Seznam osob zařazených do programu bud umístěn na stránkách www.galeriamiejska.pl a každý účastník bude dodatečně informován e-mailem do 1. července 2014.

O Projektu

Nadace Městské galerie ve Vratislavi realizuje projekt „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”, jehož účelem je vzájemná propagace polského a českého kulturního dědictví a společné historie.

V rámci programu jsou plánovány tvůrčí workshopy ve Vratislavi a v Praze pro mladé kritiky a vydání publikace obsahující kritické texty a eseje na téma tvorby prezentovaných umělců.

Cílem projektu je utužení vztahů v rámci polsko-české relace prostřednictvím seznámení mladých kritiků umění s uměleckými aktivitami tvůrců vizuálního umění v Polsku a v Česku, kteří působili v okruhu kultury alternativní vůči komunistickému systému v letech 1945-89.

Pravidla účasti v workshopech mladé kritiky:

PRAVIDLA NÁBORU A ÚČASTI V PROGRAMU "MLADÁ UMĚLECKÁ KRITIKA V POLSKU A V ČESKU: STEJNOSMĚRNÝ PROUD / STŘÍDAVÝ PROUD"

I.

Obecná ustanovení

§ 1

Průvodní heslo pro nábor do programu a pro projekt zní: „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”.

Cílem projektu je utužení vztahů v rámci polsko-české relace prostřednictvím seznámení mladých kritiků umění s uměleckými aktivitami tvůrců vizuálního umění v Polsku a v Česku, kteří působili v okruhu kultury alternativní vůči komunistickému systému v letech 1945-89.

V rámci programu jsou plánovány tvůrčí workshopy ve Vratislavi a v Praze pro mladé kritiky a vydání publikace obsahující kritické texty a eseje na téma tvorby prezentovaných umělců.

II.
Pořadatel a účastníci projektu

Pořadatelem projektu je Nadace Městské galerie ve Vratislavi, ul. Kiełbaśnicza 28, PSČ: 50-109 Vratislav, Polsko. Projekt obdržel finanční prostředky z fondů Ministerstva zahraničních věcí v rámci soutěže „Polsko-české fórum: podpora vývoje polsko-českých vztahů 2014”. Partnerem Nadace na české straně je společnost My.Aktivity o.p.s.

§ 2

Pořadatel a termín

Pořadatelem projektu je: Nadace Městské galerie ve Vratislavi, ul. Kiełbaśnicza 28, PSČ: 50-109 Vratislav, Polsko.

Zahájení projektu: 15. dubna 2014
Ukončení projektu: 31. prosince 2014

§ 3
Účastníci programu

Účastníkem programu může být občan Polska, který bydlí na území Polska a občan České Republiky, který bydlí na území České Republiky, ve věku od 19 do 29 let, který vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uskutečnění náboru do programu a účasti v projektu a zašle svou přihlášku do programu v souladu s požadavky Pořadatele.

§ 4
Podmínky účasti

Účastníky programu mohou být osoby, které splňují požadavky specifikované v oznámení o náboru: dospělé osoby od 19 do 20 let, absolventi a studenti dějin umění nebo jiných směrů spojených s uměleckou kritikou, uměleckou výchovou nebo uměleckou praxí, kteří mají zájem o rozvíjení svých schopností a řemesla kritika umění a které vyjádří souhlas s následujícími ustanoveními týkajícími se účasti v programu:

 • přihláška k účasti v programu „Mladá umělecké kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud” bude vyhodnocena náborovým týmem ve složení:
  Mirosław Jasiński, Andrzej Saj – polská strana
  Roman Rozbroj, Monika Burian-Jorden – česká strana;

 • na polské straně bude zvoleno 5 účastníků, na české straně bude zvoleno 5 účastníků - celkem 10 osob;

 • účastníci budou po volbě provedené náborovým týmem informování e-mailem a telefonicky o tom, že byli zařazeni do účasti v programu. Informace bude také umístěna na webu www.galeriamiejska.pl a na internetových stránkách českého partnera: www.myaktivity.cz;

 • osoby, které budou zařazeny do programu, se tím samým zavazují k účasti v tvůrčích workshopech, které se budou konat v červnu a v červenci 2014 ve Vratislavi a v Praze v termínech stanovených Pořadatelem;

 • účastníkům workshopů budou vráceny cestovní náklady ve výši (ekvivalentu) 50 PLNx2 (Poláci na příjezd do Vratislavi, pokud účastník není z Vratislavi, Češi na příjezd do Prahy, pokud účastník není z Prahy). V případě workshopů pořádaných v Praze pro polské skupiny a ve Vratislavi pro české skupiny bude částka na dopravu činit 150 PLNx2

 • účastníci workshopů obdrží také na dobu trvání workshopů - období: 2 a 5denní (celkem 7 dní) -každý 30 PLN denně na stravu a 65 PLN na ubytování.

 • účastníci se po ukončení workshopové části zavazují připravit ve spolupráci s mentory kritické texty, jejichž tématika bude spojena s pracemi umělců z Polska a z Česka, s jejichž tvorbou se seznámí během workshopů. Texty odevzdají společně s prohlášením o autorství a předání autorských práv k těmto textům ve prospěch Nadace Městské galerie ve Vratislavi. Předání autorských práv se považuje za poskytnutí práva k nakládání s pracemi účastníků Nadaci Městské galerie ve Vratislavi se zohledněním jejich nároku na uvádění informace o autorství textu.

III.

Organizační podmínky soutěže

§ 5

Výsledky náboru a termíny

Termín přihlašování kandidátů do programu "Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”:

a) Zahájení náboru: 20. květen 2014
b) Ukončení náboru: 20. červen 2014 (hod. 23:59).

§ 6

Obecná ustanovení

Pravidla jsou k náhledu na internetových stránkách www.galeriamiejska.pl a www.myaktivity.cz.

IV.

§ 7

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávně a nečitelně uvedené údaje, které znemožňují vyhledání kandidáta do soutěže.
 2. Pořadatel si vyhrazuje, že proti rozhodnutím týkajícím se volby účastníků programu, která učiní náborové týmy z Polska a z Česka, nelze podat odvolání nebo žalobu.
 3. V případě, kdy účastník Soutěže učiní kroky, které tato pravidla nezakazují, ale které bude Pořadatel považovat za nežádoucí nebo škodlivé, může Pořadatel vyřadit účastníka z programu.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky náboru do programu a také možnost změnit jeho průběh.

Galerie k článku