Malá organizace
s velkými nápady

Nezisková organizace, která vytváří a podporuje občanské aktivity.

Aktuálně

Tátafest 2018 - mezinárodní fotbalový turnaj

úterý, 29. 5. 2018

Mezinárodní fotbalový turnaj a odpolední happening ve sportovním areálu Pražačka konaný u příležitosti Dne otců.

Termín konání: 17. 6. 2018, od 9.00 hodin (fotbalový turnaj), od 14:00 hodin (odpolední rodinný program)

Číst článek
Nejbližší aktivity

Naše aktivity

čtvrtek, 1. 2. 2018

Naše organizace My.Aktivity o.p.s. má ve svém názvu slovo „aktivity“. Není to náhoda.

Číst článek

Mosty

čtvrtek, 22. 2. 2018

Projekt rozvíjí témata podpory rovného přístupu dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) k neformálnímu a předškolnímu vzdělávání, snížení mezikulturních bariér, zlepšení společného soužití cizinců a většinové společnosti. Umožňuje sdílet pedagogům dobrou praxi se začleňováním dětí s OMJ do vzdělávacího systému. Realizátory projektu jsou DDM Ulita a My.Aktivity o.p.s. (partner projektu).

Číst článek