RODINA PRO RODINY 

My.Aktivity o.p.s. byl schválen projekt „Rodina pro rodiny“ a základě žádosti o podporu předložené v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

RODINA PRO RODINY
projekt zaměřený na začleňování rodin cizinců do české společnosti

Jaký cíl sleduje náš projekt Rodina pro rodiny?

Náš projekt je zaměřen na vzájemnou pomoc a komunikaci mezi rodinami s dětmi z různých kultur, a to pomocí komunitního mentoringu, volnočasových a vzdělávacích aktivit. Reaguje tak na současnou situaci, kdy tyto rodiny nejsou dostatečně přijímány většinovou společností a nemají dostatek příležitostí zapojit se do komunitního života v místě bydliště. My.Aktivity o.p.s. působí na Žižkově, lokalitě, kde žije mnoho rodin a národnostních komunit z celého světa. Chceme využít našich zkušeností s integrací cizinců v našem rodinném klubu Ulitka, který dlouhá léta provozujeme a pomáhat tak přirozenému začleňování celých rodin do české společnosti.

Jakými aktivitami chceme projekt realizovat?

I. Komunitní mentoring
Nedaří se jim domluvit na českých úřadech?
Neví, jaká škola/školka by byla pro ně nejlepší?
Řeší krizovou situaci v rodině a neví kam se obrátit?

Naši mentoři jim bezplatně pomohou při jednání s úřady, seznámí s možnostmi a nabídkami v okolí jejich bydliště.

II. Volnočasové aktivity
 realizujeme aktivity pro rodiny cizinců (kroužky, kurzy, akce), které mohou navštěvovat společně s českými rodinami. K dispozici budou mít jazykové asistenty.
Připravujeme:
 akce pro rodiny, na kterých jim přiblížíme českou kulturu
 komentované procházky Prahou se zábavným programem pro děti
 společné příměstské tábory pro děti nebo tábory pro rodiče s dětmi

III. Dobrovolnictví
Chceme nabídnout rodičům, aby se podíleli na chodu rodinného klubu Ulitka. Mohou připravovat a realizovat společné akce, pomáhat při zajištění provozu rodinného klubu anebo pracovat v administrativě.

IV. Poradna
Bude k dispozici těm, kteří se dostali do nesnází, potřebují pomoc s hledáním zaměstnání. Poradíme, jak připravit jejich děti na nástup do mateřské nebo základní školy.
Poskytneme bezplatné konzultace s odborníky v sociální oblasti, psychologie, financí (včetně oddlužení) a právních služeb.

V. Vzdělávací aktivity
Připravujeme doučování češtiny prostřednictvím vzdělávacích aktivit – příměstské tábory, pobytové tábory, doučování dětí v mateřských školách.

Realizátor projektu a kontakty
Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.
V neziskovém sektoru působíme od roku 2010, provozujeme rodinný klub pro maminky na mateřské dovolené, pořádáme pro ně a jejich děti kroužky, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. Právě zkušenosti získané provozováním rodinného klubu nás přiměly zažádat o evropský grant.

Projekt „Rodina pro rodiny“ je dvouletý a realizujeme jej na území Prahy.

Pokud byste uznali, že můžeme pro vás, resp. vaše klienty být užiteční, kontaktujte nás na adrese:

My.Aktivity o.p.s.
Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3
www.myaktivity.cz

anebo na adrese: kortusova@myaktivity.cz

Manažerka projektu a kontaktní osoba:

Ing. Zuzana Kortusová
kortusova@myaktivity.cz
tel.: 602 133 216