Zahájení zahradní sezony KZ Krejcárek 

26.3.2017 jsme zahájili zahradní sezonu 2017 KZ Krejcárek. Na akci se podílel Rodinný klub Ulitka, který připravil program pro rodiny s dětmi. Společně jsme vynesli Moranu a rozloučili se se zimou. Zahradníci spolu s dětmi rozvozili kompost z komunitního kompostéru na záhonky, které jsme připravili na jaro.
Děti na několika stanovištích soutěžily. Poznávaly ptáky, učily se plést pomlázky, vyráběly morany, jarní dekoraci…. Společně jsme zakončili akci ohněm, kde se splália Morana a opekly se buřty. Po celou akci nás provázela živá hudba v podání kapely REGATEOS.

Děkujeme všem zúčastněným, že přišli přivítat jaro!

Další aktivity:

Plánování sezony KZ Krejcárek 2017 

1.3.2017 jsme společně v kavárně Ulity plánovali dění KZ Krejcárek. Z našeho setkání vyšlo mnoho nápadů. Těšíme se na společnou realizaci. Zahradní sezonu zahájíme 26.3.2017 v 16hodin.

Číst

Komunitní koledování 

Na Štědrý den jsme se sešli v hojném počtu ve vnitrobloku a zazpívali si společně koledy.

Děkujeme hudebníkům i všem, kteří přišli. Příští rok se budeme zase těšit!

Přejeme Vám dobrý rok 2017!

Číst

Předvánoční posezení KZ Krejcárek 

8.12.2016 se uskutečnilo předvánoční posezení KZ Krejcárek se zajímavým povídáním Jakuba Čecha, který se vydal na čtyřměsíční procházku mimo civilizaci po západním pobřeží Spojených Států.

Číst

"Poznej svého souseda - jaké to bylo" 

Děkujeme, že jste přišli na akci “Poznej svého souseda”. Atmosféra byla, díky Vám všem, skvělá. Koncert Regaeteos, workshopy i hry ve vnitrobloku ocenili děti i dospělí. Byla to skvělá příležitost přivítat mezi sebou nejen cizince.

Číst

Poznej svého souseda 

Kulturně společenská akce, zaměřená na setkání cizinců se starousedlíky, kteří žijí v okolí KC Vozovna na Praze 3. / Cultural and social event aim in meeting neighbors – natives and foreigners living in Prague 3 – Žižkova area near the KC Vozovna. / Evento cultural y social enfocado en un encuentro de extranjeros con ciudadanos locales que viven en los alrededores del Centro cultural Vozovna en Praga 3.

Číst

Květina pro paní učitelku 

Workshop pro děti a rodiče, kde si děti vyrobily originální květinu pro svou paní učitelku pod vedením profesionální floristky. . Děti se zde seznámili s vybranými květinami a bylinami z našich záhonků. Založili si vlastní herbář, do kterého si na zahradě nasbírali rostliny. Akci pořádala My.Aktivity o.p.s. ve spolupráci s DDM Praha 3 – Ulita.

Číst

Férová snídaně 14. 5. 2016 

Férovou snídaní v KZ Krejcárek, 14.5.2016 jsme se připojili k mezinárodnímu dni pro fair-trade. Akce byla organizována ve spolupráci s DDM Praha 3 – Ulita. Klára Hrdá slavnostně zahájila naší novou Semínkovnu, místo, kde můžete sdílet svá semínka. Semínkovna je uložena na recepci DDM Praha 3 – Ulita. Děkujeme za pěkné setkání, sázení, povídání i počasí.

Číst

V kanceláři mě dnes nenajdeš 

Děkujeme firemním dobrovolníkům, kteří se připojili k akci Give&gain 2016 a pomohli nám s údržbou zahrady. Udělalo se spousta práce, moc Vám všem děkujeme!!! Akci pořádala My.Aktivity o.p.s. ve spolupráci s DDM Praha 3 – Ulita.

Číst

Komunitní zahrada Krejcárek otevřela novou sezónu 

2. 4. 2016 jsme otevřeli sezonu v KZ Krejcárek. KZ Krejcárek je společný projekt My.Aktivity o.p.s. a DDM Praha 3 – Ulita.
Nachystali jsme soukromé záhonky. Přeseli kompost a navázali na vztahy z loňského roku.
Součástí byli workshopy a stánky, kde se dala koupit přírodní kosmetika, čerstvý chléb apod.

Číst

Rodinný klub Ulitka 

Navštivte náš rodinný klub Ulitka!
Čekají na Vás jak aktivity určené dětem, tak program jen pro Vás, ale i činnosti pro malé a velké dohromady.

Číst

Komunitní kompostér 

My.Aktivity o.p.s. ve spolupráci s DDM Praha 3 – Ulita spravuje komunitní kompostér, který je umístěn v zahradě DDM Praha 3 – Ulita, u branky spojující Ulitu s hřištěm Městské části Praha 3.

Číst

Proč třídit bioodopad?  

17. 3. 2016 v 17 hodin v kavárně Ulity – proběhla debata o kompostování s ekologem Ing. Milanem Havlem, odborníkem na problematiku odpadů a toxických látek. Zamysleli jsme se nad tim, proč má význam separovat bioodpad a kompostovat. Vyměnili jsme si své zkušenosti s komunitním kompostováním v Praze. , dozvěděli jsme se o možnostech, jak kompostovat. Zájemci se mohli přihlásit o komunitní kompostér do vnitrobloku na Praze 3. Debatu doprovodila výstava k předcházení vzniku odpadu. KZ Krejcárek je společný projekt My.Aktivity o.p.s. s DDM Praha 3 – Ulita.

Číst

Komunitní zahrady 

Co jsou komunitní zahrady?

Společné zahrady ve městě, kde si obyvatele činžovních a panelových domů, kterým chybí zahrádka či možnost aktivnějšího kontaktu s přírodním koloběhem, mohou pronajmout záhonek a pěstovat si na něm, co chtějí a co je jejich srdci či jazyku blízké.

Číst