Ekoprogramy pro školky 

My.Aktivity o.p.s.ve spolupráci s DDM Praha 3 – Ulita na Komunitní zahradě Krejcárek pořádá ekoprogramy pro pražské školky. Děti si během dvou setkání v praxi vyzkouší připravení záhonku, jeho osetí a osázení, dozvědí se, jak se rostlina vyvíjí, seznámí se s principem kompostování a s důvody, proč a jak třídíme odpad. Vše probíhá atraktivní a zábavnou formou. Máte-li zájem tyto programy navštívit, kontaktujte Evu na hajkova@myaktivity.cz.

Další aktivity:

"MLADÁ UMĚLECKÁ KRITIKA V POLSKU A V ČESKU: STEJNOSMĚRNÝ PROUD / STŘÍDAVÝ PROUD" 

Nadace Městské galerie ve Vratislavi uspořádala ve spolupráci s My.Aktivity o.p.s. projekt „Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud”. V rámci programu proběhly dvě kola specializovaných workshopů a připravena byla publikace s názvem Mladá umělecká kritika v Polsku a v Česku: stejnosměrný proud / střídavý proud.

Číst