Komentovaná procházka - Vyšehrad (19. 5. 2018)

V neděli 19. května.2018 se uskutečnila komentovaná procházka po Vyšehradě, která byla tlumočena do anglického jazyka.
Akce byla připravena pro anglicky mluvící národnostní menšiny a pořádala ji nezisková organizace My.Aktivity v rámci projektu Rodina pro Rodiny.
Účastnilo se celkem přes 45 osob, zástupci vietnamské a ruské menšiny, Indové a obyvatelé severní Ameriky žijící v Praze.

Sportovní procházka přiblížila účastníkům jedno z nejpamátnějších míst českého národa, opředeného mnoha pověstmi a legendami. Dozvěděli se, kdo byla kněžna Libuše, kde skočil ze sklály věrný Šemík a mnoho dalších zajímavostí z historie Prahy.

Po procházce byl připraven sportovní kemp s ochutnávkou Nordic walkingu - chození se speciálními holemi, které byly na místě k zapůjčení. Tuto nabídku využili všichni zúčastnění.

Účastníci akce dostali brožurku, ve které našli informace o místě konání procházky, teoretické přiblížení sportu Nordic walking a také osvětové materiály projektu Rodina pro rodiny. Pro všechny zúčastněné byl zajištěn pitný režim a tradiční české lázeňské oplatky.

Komentované procházky jsou velice oblíbené. Účastníci akcí mají zájem pokračovat jak ve sportovních kempech, tak poznávat tímto způsobem další zajímavá místa Prahy.

Touto zábavnou interaktivní formou probouzíme vztah rodičů a dětí k novému domovu, pomáháme přirozenému začleňování celých rodin do české společností.
Cyklus procházek pro rodiče s dětmi organizujeme ve spolupráci s RK Ulitka.

Galerie k článku