O projektu

Projekt zaměřený na začleňování rodin cizinců do české společnosti.

Cíl projektu:

Náš projekt je zaměřen na vzájemnou pomoc a komunikaci mezi rodinami s dětmi z různých kultur, a to pomocí komunitního mentoringu, volnočasových a vzdělávacích aktivit. Reaguje tak na současnou situaci, kdy tyto rodiny nejsou dostatečně přijímány většinovou společností a nemají dostatek příležitostí zapojit se do komunitního života v místě bydliště. My.Aktivity o.p.s. působí na Žižkově, lokalitě, kde žije mnoho rodin a národnostních komunit z celého světa. Chceme pomáhat přirozenému začleňování celých rodin do české společnosti prostřednictvím aktivit v našem Rodinném klubu Ulitka na Pražačce.

Video Začleňování (Integration) ke zhlédnutí zde.

Klíčové aktivity projektu:

I. Komunitní mentoring

Nedaří se vám domluvit na českých úřadech?
Nevíte, jaká škola/školka by byla pro vás nejlepší?
Řešíte krizovou situaci v rodině a nevíte kam se obrátit?

Naši mentoři vám bezplatně pomohou při jednání na úřadech, seznámí s možnostmi a nabídkami v okolí vašeho bydliště.

Video Komunitní mentoring (Community mentoring) ke zhlédnutí zde.

II. Volnočasové aktivity - odbourávání předsudků a negativních stereotypů

V rámci volnočasových aktivit chceme podporovat zapojení rodin z cizích kultur.

Připravujeme:
- pravidelné kroužky s využitím cizojazyčných asistentů
- akce pro rodiny, na kterých vám přiblížíme českou kulturu a tradice
- komentované procházky Prahou se zábavným programem pro děti
- příměstské tábory pro děti

Video Příměstské tábory a kroužky (City camps and hobby groups) ke zhlédnutí zde.

Video Procházky Prahou (Prague walks) ke zhlédnutí zde.

III. Dobrovolnictví

Rodičům nabízíme možnost podílet se na chodu Rodinného klubu Ulitka na Pražačce. Můžete s námi připravovat a realizovat společné akce, pomáhat při zajištění provozu rodinného klubu anebo pracovat v administrativě.

Video Dobrovolnický program (Volunteer Programme) ke zhlédnutí zde.

IV. Poradna - podpora rodin cizinců v přelomových životních situacích

Je k dispozici těm, kteří se dostali do nesnází a potřebují pomoc. Poradíme vám, jak připravit děti na nástup do mateřské nebo základní školy.
Poskytneme vám bezplatné konzultace s odborníky v oblasti psychologie, dluhového poradenství a právních služeb.

Video Poradna v projektu (Consulting as part of our project) ke zhlédnutí zde.

V. Vzdělávací aktivity

Učíme český jazyk v mateřských školách, v Rodinném klubu Ulitka na Pražačce a intenzivně na letních příměstských táborech. Prohlubujeme socioekonomické kompetence.

Video Doučování českého jazyka pro cizince (Czech language classes for foreigners) ke zhlédnutí zde.

VI. Mezigenerační aktivity

Pořádáme společné rodinné aktivity v rámci rodinného klubu, do kterých se mohou zapojit všichni členové rodiny od nejmenších až po seniory. Pořádáme nejrůznější besedy, hrajeme mezigenerační divadlo. Taktéž připravujeme již několikátým rokem seniorské pohybové aktivity.

VII. Informační a osvětová činnost

Připravujeme tištěné i elektronické materiály sloužící ke vzdělávání, mentoringu, poradenství či volnočasovým aktivitám.

Video Evidence podpořených osob - Karta účastníka projektu (Supported persons register) ke zhlédnutí zde.

Realizátor projektu:

Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.
V neziskovém sektoru působíme od roku 2011, provozujeme rodinný klub pro maminky na mateřské dovolené, pořádáme pro ně a jejich děti kroužky, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. Zkušenosti získané provozováním rodinného klubu nás přiměly k rozhodnutí realizovat inkluzivní projekt

Projekt „Rodina pro rodiny“ je dvouletý a realizujeme jej na území Prahy.

Najdete nás na adrese:

My.Aktivity o.p.s.
Nad Ohradou 17, 130 00, Praha 3
www.myaktivity.cz

Kontakty:

Mentoring:
Zuzana Světlíková
svetlikova@myaktivity.cz

Volnočasové aktivity:
Pavla Haflantová
haflantova@myaktivity.cz

Dobrovolnictvi:
Pavla Haflantová
haflantova@myaktivity.cz

Poradna a vzdělávací aktivity:
Zuzana Kortusová
kortusova@myaktivity.cz

Projekt Rodina pro rodiny II reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000790 je spolufinancován EU. Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.