Menhiry a místa síly v Praze - komentovaná vycházka

MENHIRY A MÍSTA SÍLY V PRAZE | komentovaná vycházka s tlumočením
MENHIRS AND PLACES OF POWER IN PRAGUE | guided walking tour with an interpreter
14. 6. 2020

Menhiry a další kamenné megalitické stavby představovaly již odpradávna velmi silná energetická místa, postavená za účelem příjmu čisté energie a také posílení a ochrany celého území. Představují speciální spojení mezi fyzickým a duchovním světem. Skrze menhiry k nám může přicházet velké množství energie a vitální síly, fungují v podstatě jako přírodní nabíječky. Vydejte se s námi za jejich tajemstvími na komentované vycházce projektu Rodina pro rodiny!

Začneme prohlídkou Plečnikova obelisku na třetím nádvoří Hradu a povídání o významu katedrály a dalších kamenných staveb v okolí. Poté přejdeme k silovým kamenům u Černínského paláce a Lorety, kde stával Drahomířin sloup se zajímavými pověstmi i archeologickými nálezy. Na závěr si ukážeme ještě novodobý menhir v zahradě pod Strahovským klášterem, jehož význam naznačuje už jeho jméno SRDCE PRAHY.

Průvodci:
Mgr. Jan Kroča, odborník na česká místa síly
Zdeněk Ordelt, odborník na slovanskou tradici

TERMÍN: neděle 14.6.2020
SRAZ: v 15:00 na zastávce tramvaje č.22, Pražský hrad
CENA: Zdarma
REZERVACE je nutná prostřednictvím emailu: mentoring@myaktivity.cz
Výklad bude probíhat v českém jazyce, ale půjde s námi tlumočník, který zvládá EN/DE/IT jazyk. Kapacita je omezena.

Menhirs and other megalithic stone structures have throughout ages represented very powerful energetic places, built with the purpose to receive pure energy and also to empower and protect the area in which they stood. They represent a unique connection between the realms of the physical and the spiritual. Through menhirs great amounts of energy and vital force may be received, as they can function as natural chargers. Come with us to look for their secrets on a guided walking tour of the Family for Families project!

We will start with Plečnik's obelisk at the third courtyard of the Prague Castle and learn about the significance of the cathedral and other stone stuctures nearby. We will then walk to the powerful stones by the Černín Palace and the Loretta, where Drahomíra's column used to stand, surrounded by many interesting legends and architectural findings. In the end, we will stop by the contemporary menhir erected in the garden by the Strahov Monastery whose significance is suggested by its very name, the Heart of Prague.

Guides:
Mgr. Jan Kroča, expert on Czech places of power
Zdeněk Ordelt, expert on Slavic traditions

DATE: Sunday 14.6.2020
MEETING POINT: 15:00 at the tram stop Pražský hrad (trams no. 2, 22)
PRICE: Free
RESERVATION is NECESSARY via email: mentoring@myaktivity.cz

The commentary will be given in Czech, however, there will be an interpreter present fluent in English, German, and Italian (EN, DE, IT). The number of participants is limited, so be quick to register.

Vycházku jsme pro vás připravili v rámci projektu Rodina pro rodiny II.
This guided walking tour is organized by the Family for Families project