Obnovení provozu kroužků

Milí klienti, od pondělí 11. 5. 2020 obnovujeme provoz většiny kroužků Rodinného klubu Ulitka. Přečtěte si, prosím, následující instrukce.

Všechny kroužky (mimo kroužků Plavání) budou probíhat dle původního rozvrhu.

Provoz kroužků bude probíhat za přísných hygienických podmínek stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a pravidla jsou tedy následující:

· Rodič je povinen poslat na kroužek pouze zdravé dítě, které nevykazuje žádné známky nemoci (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)

· Při převzetí na kroužek, ve společných prostorách budovy je každé dítě povinno nosit roušku

· V průběhu lekce není nutné nosit roušku (ani děti, ani lektor)

· Roušku je nutné odložit do igelitového sáčku, který musí mít každé dítě sebou!!!

· Převzetí dětí na kroužek bude probíhat před vchodem, rodičům a dalšímu doprovodu je vstup zakázán

· Počet dětí na kroužku bude max. 15 dětí (splňují všechny naše kroužky)

· Pokud to počasí dovolí, budou všechny kroužky probíhat venku (gymnastika pravděpodobně asi ne)

· V místě konání kroužku, na toaletách a v místě přebírání dětí bude k dispozici dezinfekce

· Všechny prostory (tělocvičny, toalety, chodby atd.) jsou pravidelně dezinfikovány a větrány

Pro nás jsou všechny tyto podmínky splnitelné, vás bychom tedy stručně chtěli poprosit o následující:

· Dítě pošlete na kroužek, pouze pokud je opravdu zdravé

· Dítě vybavte rouškou a igelitovým sáčkem, do kterého bude možné roušku během lekce uložit

· Dítě přiveďte na lekci již oblečené, provoz zázemí je omezen a nebude možné s dítětem vstoupit do šaten

· Po skončení lekce bude opět dítě předáno rodiči před vchodem

Zároveň bychom vás chtěli upozornit, že provoz recepce bude také zatím omezen. Nebude možné platit kroužky v hotovosti, přihlašování / odhlašování na kroužky nebo prodej občerstvení. K veškeré komunikaci s námi, prosím, nadále požívejte online cesty.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou!