Rodina pro rodiny II

Pokračování úspěšného projektu pro začleňování rodin cizinců do české společnosti.
Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. získala v rámci OP PPR finanční prostředky pro realizaci projektu, který je pokračováním v současnosti probíhajícího projektu Rodina pro rodiny.
Opět se jedná o projekt usnadňující inkluzi a integraci rodin cizinců do české společnosti.
Cílí také na rodiny v nepříznivé sociální situaci a na seniory.

Projektové klíčové aktivity vycházející většinou z prvního ročníku, jsou na základě nasbíraných zkušeností a klientské poptávky o něco rozšířeny a vylepšeny.

Pro koho je projekt určen?

Naší cílovou skupinou jsou příslušníci etnických menšin žijící v blízkosti našeho komunitního centra a také senioři. Zvláštností projektu je tak nejen zaměření na pomoc cizincům a jinak sociálně znevýhodněným jedincům, ale také podpora mezigeneračního dialogu.

Galerie k článku