Sportovní hry pro seniory Prahy 3

Sportovní den pro seniory Prahy 3 navazující na předešlé – úspěšné a hojně navštívené – ročníky, které jsou pořádány v prostorách tenisového areálu TJ Spoje na Žižkově.

Sportovní hry pro seniory Prahy 3 se uskuteční v sobotu 16. 11. v prostorách tenisového areálu TJ Spoje na Žižkově, v přetlakové tenisové hale. Akce je pořádána ve spolupráci s místním svazem důchodců Prahy 3. V roce 2018 se sportovních her zúčastnilo na 70 spokojených, a ten den aktívních, seniorů. I nyní je pro ně připravena specifická sestava sportovních disciplín, které reflektují jejich fyzické možnosti. Jsou to např. kroket, pétanque, hod spojených tenisových míčků na hrazdu, slalom s tenisovou pálkou, běh s kolečkem, hod granátem na cíl nebo hod kroužků na tyčku apod.. Tyto netradiční disciplíny navazují na celostátní Sportovní dny pro seniory.

Sportovních disciplína - hod kroužků.

Sportovních disciplína - hod spojených tenisových míčků na hrazdu.

Dopolední program plný sportovních zážitků končí kondičním cvičením pod vedením fyzioterapeuta. Po polední přestávce věnované zdravému obědu se tradičně koná přednáška na téma zdravé a chutné jídlo pro seniory. Program sportovních her je konzultován s vedením místního Klubu seniorů v Praze 3 v oblasti obsahové a metodické, ve spolupráci při výběru specifických - pro seniory vhodných - sportovních disciplín. Nezapomíná se ani na pitný režim, zdravé občerstvení (ovoce) a oběd. Vítězové her obdrží hodnotné věcné ceny, které jsou zajištěny za pomoci parterů akce. Celá akce je, včetně občerstvení, pro seniory zdarma.

Kondiční cvičení pod vedením fyzioterapeuta.

18.11.2019 Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme výhercům her! Troufáme si říct, že akce se moc povedla a doufáme, že se příští rok setkáme opět v tak hojném seskupení. Níže v galerii naleznete fotografie z akce 2019.

Galerie k článku