Výukové video pro vietnamskou komunitu: Co dělat, když se bojím, že moje dítě má autismus? / Tôi nên làm gì nếu tôi sợ rằng con tôi bị tự kỷ?

Při dlouhodobé práci s našimi vietnamskými klienty v rámci projektu Rodina pro rodiny jsme narazili na zajímavý (avšak pro ně velmi znepokojivý) problém. Mnoho Vietnamců se obává, že by jejich děti mohly být autisté. Oslovili jsme proto odborníky, aby (nejen) vietnamským rodičům poradili, co v případě takového podezření dělat.

Nejdříve je ale potřeba položit si otázku, jak tento problém vlastně vzniká. Jak je možné, že se strach z autismu projevuje tak často právě u Vietnamců? Velmi pravděpodobné vysvětlení je, že vietnamské děti kvůli neznalosti českého jazyka a kvůli poměrně zásadní odlišnosti kultur mnohem častěji vykazují znaky chování shodné právě s autismem. Špatná komunikace např. ve školce, "asociální" chování nebo zhoršená schopnost adaptovat se na nové prostředí pak vzbuzuje v rodičích obavy.

V této situaci je potřeba v první řadě zachovat klid. Pokud se ale rodič obává autismu dlouhodobě a neví, co dělat, v našem videu najde ten správný návod.

Naše poděkování za spolupráci patří paní Mgr. Martině Hodovalové z Národního ústavu pro autismus (Nautis) a paní ředitelce Bc. Barborě Pelclové z mateřské školy Milíčův dům na Praze 3.

V případě potřeby se mohou rodiče obracet na neziskové organizace, které jim pomohou s tlumočením a řešením tohoto problému. Jsou to například:

Centrum pro integraci cizinců
http://www.cicpraha.org/

Meta, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů
https://www.meta-ops.cz/

InBáze, z.s.
http://inbaze.cz/

a web
https://metropolevsech.eu/cs/