Kostky jsou vrženy

akreditované finanční vzdělávání pro žáky a pedagogy základních a středních škol

KOSTKY JSOU VRŽENY
akreditované finanční vzdělávání pro žáky a pedagogy základních a středních škol

OBSAH

Lidé a peníze
historie a podoba peněz; vztah k penězům; měny a kurzy; …

Peníze pod kontrolou
příjmy a výdaje; moderní technologie ve službě peněz; …

Chytré nakupování
poptávka a nabídka; reklama; spotřebitelská ochrana; …

Za chyby se platí
smlouvy; rizika; sázky, hry a prohry; práce načerno; …

Změna je život
plánované a neplánované životní změny; rezervy; …

Když peníze pomáhají
osobní finanční plán; dárcovství; …

VÝUKOVÉ PŘESAHY
Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost; témata projektu pokrývají požadavky Standardů finanční gramotnosti.

POUŽITÉ METODY
Práce s textem, diskusní a argumentační metody, didaktické hry, kooperativní metody, tvorba a realizace testů, metody reflexe a osobního plánování.

VYCHYTÁVKY - hrací kostka

 • používáme hrací kostku – symbol kurzu

 • výukový program obsahuje 6 témat

 • každé téma má 6 klíčových otázek

 • kostka slouží k opakování témat i otázek (hodíme a odpovídáme na otázky)

PŘIDANÁ HODNOTA

 • Základy projektového vyučování pro účastníky vzdělávání

 • Práce s pracovními listy a návod pro tvorbu materiálů výuky FG

 • Při výuce žáků jsou využívány „kooperativní metody práce“

 • Obsah i záběr výuky je možno přizpůsobit požadavkům školy

 • Metodika – Mgr. Jitka Kašová

 • Odborný garant - Ing. Zuzana Kortusová

Program je akreditovaný u MŠMT č. akreditace č.j. MSMT-11429/2014-1-308
Realizátor projektu – My.Aktivity o.p.s.

Kontakt – kortusova@myaktivity.cz

KOSTKY JSOU VRŽENY
akreditované finanční vzdělávání pro žáky a pedagogy základních a středních škol

OBSAH

Lidé a peníze
historie a podoba peněz; vztah k penězům; měny a kurzy; …

Peníze pod kontrolou
příjmy a výdaje; moderní technologie ve službě peněz; …

Chytré nakupování
poptávka a nabídka; reklama; spotřebitelská ochrana; …

Za chyby se platí
smlouvy; rizika; sázky, hry a prohry; práce načerno; …

Změna je život
plánované a neplánované životní změny; rezervy; …

Když peníze pomáhají
osobní finanční plán; dárcovství; …

VÝUKOVÉ PŘESAHY
Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost; témata projektu pokrývají požadavky Standardů finanční gramotnosti.

POUŽITÉ METODY
Práce s textem, diskusní a argumentační metody, didaktické hry, kooperativní metody, tvorba a realizace testů, metody reflexe a osobního plánování.

VYCHYTÁVKY - hrací kostka

 • používáme hrací kostku – symbol kurzu

 • výukový program obsahuje 6 témat

 • každé téma má 6 klíčových otázek

 • kostka slouží k opakování témat i otázek (hodíme a odpovídáme na otázky)

PŘIDANÁ HODNOTA

 • Základy projektového vyučování pro účastníky vzdělávání

 • Práce s pracovními listy a návod pro tvorbu materiálů výuky FG

 • Při výuce žáků jsou využívány „kooperativní metody práce“

 • Obsah i záběr výuky je možno přizpůsobit požadavkům školy

 • Metodika – Mgr. Jitka Kašová

 • Odborný garant - Ing. Zuzana Kortusová

Program je akreditovaný u MŠMT č. akreditace č.j. MSMT-11429/2014-1-308
Realizátor projektu – My.Aktivity o.p.s.

Kontakt – kortusova@myaktivity.cz

KOSTKY JSOU VRŽENY
akreditované finanční vzdělávání pro žáky a pedagogy základních a středních škol

OBSAH

Lidé a peníze
historie a podoba peněz; vztah k penězům; měny a kurzy; …

Peníze pod kontrolou
příjmy a výdaje; moderní technologie ve službě peněz; …

Chytré nakupování
poptávka a nabídka; reklama; spotřebitelská ochrana; …

Za chyby se platí
smlouvy; rizika; sázky, hry a prohry; práce načerno; …

Změna je život
plánované a neplánované životní změny; rezervy; …

Když peníze pomáhají
osobní finanční plán; dárcovství; …

VÝUKOVÉ PŘESAHY
Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost; témata projektu pokrývají požadavky Standardů finanční gramotnosti.

POUŽITÉ METODY
Práce s textem, diskusní a argumentační metody, didaktické hry, kooperativní metody, tvorba a realizace testů, metody reflexe a osobního plánování.

VYCHYTÁVKY - hrací kostka

 • používáme hrací kostku – symbol kurzu

 • výukový program obsahuje 6 témat

 • každé téma má 6 klíčových otázek

 • kostka slouží k opakování témat i otázek (hodíme a odpovídáme na otázky)

PŘIDANÁ HODNOTA

 • Základy projektového vyučování pro účastníky vzdělávání

 • Práce s pracovními listy a návod pro tvorbu materiálů výuky FG

 • Při výuce žáků jsou využívány „kooperativní metody práce“

 • Obsah i záběr výuky je možno přizpůsobit požadavkům školy

 • Metodika – Mgr. Jitka Kašová

 • Odborný garant - Ing. Zuzana Kortusová

Program je akreditovaný u MŠMT č. akreditace č.j. MSMT-11429/2014-1-308
Realizátor projektu – My.Aktivity o.p.s.

Kontakt – kortusova@myaktivity.cz

KOSTKY JSOU VRŽENY
akreditované finanční vzdělávání pro žáky a pedagogy základních a středních škol

OBSAH

Lidé a peníze
historie a podoba peněz; vztah k penězům; měny a kurzy; …

Peníze pod kontrolou
příjmy a výdaje; moderní technologie ve službě peněz; …

Chytré nakupování
poptávka a nabídka; reklama; spotřebitelská ochrana; …

Za chyby se platí
smlouvy; rizika; sázky, hry a prohry; práce načerno; …

Změna je život
plánované a neplánované životní změny; rezervy; …

Když peníze pomáhají
osobní finanční plán; dárcovství; …

VÝUKOVÉ PŘESAHY
Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost; témata projektu pokrývají požadavky Standardů finanční gramotnosti.

POUŽITÉ METODY
Práce s textem, diskusní a argumentační metody, didaktické hry, kooperativní metody, tvorba a realizace testů, metody reflexe a osobního plánování.

VYCHYTÁVKY - hrací kostka

 • používáme hrací kostku – symbol kurzu

 • výukový program obsahuje 6 témat

 • každé téma má 6 klíčových otázek

 • kostka slouží k opakování témat i otázek (hodíme a odpovídáme na otázky)

PŘIDANÁ HODNOTA

 • Základy projektového vyučování pro účastníky vzdělávání

 • Práce s pracovními listy a návod pro tvorbu materiálů výuky FG

 • Při výuce žáků jsou využívány „kooperativní metody práce“

 • Obsah i záběr výuky je možno přizpůsobit požadavkům školy

 • Metodika – Mgr. Jitka Kašová

 • Odborný garant - Ing. Zuzana Kortusová

Program je akreditovaný u MŠMT č. akreditace č.j. MSMT-11429/2014-1-308
Realizátor projektu – My.Aktivity o.p.s.

Kontakt – kortusova@myaktivity.cz

KOSTKY JSOU VRŽENY
akreditované finanční vzdělávání pro žáky a pedagogy základních a středních škol

OBSAH

Lidé a peníze
historie a podoba peněz; vztah k penězům; měny a kurzy; …

Peníze pod kontrolou
příjmy a výdaje; moderní technologie ve službě peněz; …

Chytré nakupování
poptávka a nabídka; reklama; spotřebitelská ochrana; …

Za chyby se platí
smlouvy; rizika; sázky, hry a prohry; práce načerno; …

Změna je život
plánované a neplánované životní změny; rezervy; …

Když peníze pomáhají
osobní finanční plán; dárcovství; …

VÝUKOVÉ PŘESAHY
Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost; témata projektu pokrývají požadavky Standardů finanční gramotnosti.

POUŽITÉ METODY
Práce s textem, diskusní a argumentační metody, didaktické hry, kooperativní metody, tvorba a realizace testů, metody reflexe a osobního plánování.

VYCHYTÁVKY - hrací kostka

 • používáme hrací kostku – symbol kurzu

 • výukový program obsahuje 6 témat

 • každé téma má 6 klíčových otázek

 • kostka slouží k opakování témat i otázek (hodíme a odpovídáme na otázky)

PŘIDANÁ HODNOTA

 • Základy projektového vyučování pro účastníky vzdělávání

 • Práce s pracovními listy a návod pro tvorbu materiálů výuky FG

 • Při výuce žáků jsou využívány „kooperativní metody práce“

 • Obsah i záběr výuky je možno přizpůsobit požadavkům školy

 • Metodika – Mgr. Jitka Kašová

 • Odborný garant - Ing. Zuzana Kortusová

Program je akreditovaný u MŠMT č. akreditace č.j. MSMT-11429/2014-1-308
Realizátor projektu – My.Aktivity o.p.s.

Kontakt – kortusova@myaktivity.cz

KOSTKY JSOU VRŽENY
akreditované finanční vzdělávání pro žáky a pedagogy základních a středních škol

OBSAH

Lidé a peníze
historie a podoba peněz; vztah k penězům; měny a kurzy; …

Peníze pod kontrolou
příjmy a výdaje; moderní technologie ve službě peněz; …

Chytré nakupování
poptávka a nabídka; reklama; spotřebitelská ochrana; …

Za chyby se platí
smlouvy; rizika; sázky, hry a prohry; práce načerno; …

Změna je život
plánované a neplánované životní změny; rezervy; …

Když peníze pomáhají
osobní finanční plán; dárcovství; …

VÝUKOVÉ PŘESAHY
Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost; témata projektu pokrývají požadavky Standardů finanční gramotnosti.

POUŽITÉ METODY
Práce s textem, diskusní a argumentační metody, didaktické hry, kooperativní metody, tvorba a realizace testů, metody reflexe a osobního plánování.

VYCHYTÁVKY - hrací kostka

 • používáme hrací kostku – symbol kurzu

 • výukový program obsahuje 6 témat

 • každé téma má 6 klíčových otázek

 • kostka slouží k opakování témat i otázek (hodíme a odpovídáme na otázky)

PŘIDANÁ HODNOTA

 • Základy projektového vyučování pro účastníky vzdělávání

 • Práce s pracovními listy a návod pro tvorbu materiálů výuky FG

 • Při výuce žáků jsou využívány „kooperativní metody práce“

 • Obsah i záběr výuky je možno přizpůsobit požadavkům školy

 • Metodika – Mgr. Jitka Kašová

 • Odborný garant - Ing. Zuzana Kortusová

Program je akreditovaný u MŠMT č. akreditace č.j. MSMT-11429/2014-1-308
Realizátor projektu – My.Aktivity o.p.s.

Kontakt – kortusova@myaktivity.cz

Galerie k článku